Στοιχεία επικοινωνίας

ValueBox
Κομνηνών 19, 54624, Θεσσαλονίκη
(Το κατάστημα λειτουργεί μόνο διαδικτυακά - η διεύθυνση δεν αποτελεί σημείο παραλαβής)
Τηλέφωνο
2317006644
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή
9:30 - 17:00
Φόρμα επικοινωνίας
Έλεγχος ασφαλείας