Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ValueBox.gr.


Αγαπητοί μας πελάτες,

Έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις που θα κάνουν το σπίτι σας πιο λειτουργικό και τη ζωή σας πιο άνετη, προσπαθούμε πάντα να επιλέγουμε για εσάς προϊόντα αναβαθμισμένης ποιότητας σε λογικές τιμές. Βασικό μας μέλημα είναι τα προϊόντα αυτά να έχουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο, ώστε, κάθε φορά που αγοράζετε από εμάς, να μπορείτε να επωφελείστε από τη χρήση τους με διάρκεια.

Για το λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε δύο χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε online ή από τα καταστήματά μας. Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού και η έναρξη της ισχύος της είναι η ημερομηνία παράδοσης του εκάστοτε προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς ή το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόν καλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, θα φροντίσουμε για την καλύτερη δυνατή λύση.

Παράλληλα με τα δικαιώματα που παρέχει η ValueBox.gr με την παρούσα εγγύηση, ο καταναλωτής διατηρεί σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από ενδεχόμενη εγγύηση του κατασκευαστή/εισαγωγέα, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα και τη σύμβαση πώλησης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάζετε προσεκτικά και να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος σας, καθώς εκεί περιέχονται σημαντικές πληροφορίες ορθής συναρμολόγησης, τοποθέτησης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ηλεκτρονικών αγορών στo 2317006644 ή μέσω email στο support@valuebox.gr.

Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται τα αναλώσιμα προϊόντα (π.χ. λαμπτήρες, μπαταρίες), εφόσον έχουν εξαντλήσει τις ώρες λειτουργίας τους ή τη διάρκεια ζωής τους, καθώς και τα προϊόντα που καταναλώνονται κατά τη χρήση τους ή που έχουν ημερομηνία λήξης.

Η εγγύηση αυτή είναι προς όφελος του αρχικού αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλους.

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης, λανθασμένης τοποθέτησης, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, λόγω μη τήρησης των οδηγιών συντήρησης και φροντίδας, ή παρεμβάσεων του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή μεταποιηθεί από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ζημιά που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Συνεπώς, δεν υπάρχει ζήτημα βλάβης ή μη λειτουργίας.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φθορά χρήσης που έχει προκληθεί από τη συνήθη λειτουργία των προϊόντων, ούτε τις βλάβες από πτώσεις, ατυχήματα ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. μεγάλες διακυμάνσεις τάσης δικτύου).

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δε συμφωνεί με την προοριζόμενη χρήση του, π.χ. για προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά ενώ προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Η εγγύηση δεν αποζημιώνει προκληθείσες ζημιές που τυχόν υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο.


Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία Παράδοσης
Εντός 5 μηνών από την ημερομηνία Παράδοσης
Εντός 2 ετών από την ημερομηνία Παράδοσης
 • Αντικατάσταση ανταλλακτικών
 • Μερική αποζημίωση
 • Ολική αποζημίωση
 • Ολική αντικατάσταση
Σημείωση για μερικώς ελαττωματικά προϊόντα:
 • Αντικατάσταση ανταλλακτικών ή μερική αποζημίωση.
 • Απαιτείται ολική επιστροφή προϊόντος για   ολική αντικατάσταση ή ολική επιστροφή χρημάτων.
 • Ολική αντικατάσταση προϊόντος
 • Αντικατάσταση ανταλλακτικών
 • Μερική αποζημίωση
Σημείωση   για μερικώς ελαττωματικά προϊόντα:
 • Αντικατάσταση ανταλλακτικών ή μερική αποζημίωση.
 • Απαιτείται ολική επιστροφή προϊόντος για   ολική αντικατάσταση ή ολική επιστροφή χρημάτων.
 • Αντικατάσταση ανταλλακτικών
 • Μερική αποζημίωση