VALUEBOX KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ακολουθεί με ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα το ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με κύριο στόχο την απόλυτη ασφάλειά σας κατά τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. 

Θέλουμε να νοιώθετε απόλυτα ασφαλείς κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας και γι’ αυτόν τον λόγο ακολουθώντας την αρχή της διαφάνειας, σας παρέχουμε ειδικές, σαφείς και εύκολα προσβάσιμεςκαι κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε. 

Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Λειτουργίας και Απορρήτου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Άλλωστε, σχετική ειδοποίηση για την πολιτική λειτουργίας-απορρήτου και την πολιτική των cookies εμφανίζεται σε εσάς από την πρώτη στιγμή της εισόδου σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οπότε και καλείστε να αποδεχτείτε αυτές ρητώς.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, τους αναγκαίους και θεμιτούς σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας τους, το χρονικό διάστημα της χρήσης τους, αλλά και για τα σημαντικά δικαιώματα που έχετε εσείς ως υποκείμενα των δεδομένων και τον τρόπο άσκησής τους. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: support@valuebox.gr. Θα φροντίσουμε να σας απαντήσουμε άμεσα και κατανοητά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR) της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Στην εθνική μας νομοθεσία ισχύειο νόμος 4624/2019. 

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα εφαρμόζει αυστηρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την πληρέστερη κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα πολιτική των όρων μας ή ακόμη και να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία της οποίας σας παραθέτουμε στο τέλος της παρούσας πολιτικής.

Σημαντικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε είναι οι εξής:

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του.

Ο κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας καλείται υποκείμενο των δεδομένων που παρέχει μετά από την απόλυτη συναίνεσή του στον ιστότοπό μας. 

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι η επιχείρησή μας καθώς και το εξουσιοδοτημένο από εμάς προσωπικό της επιχείρησής μας. Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως λ.χ την μεταφορική εταιρία, προμηθευτές-κατασκευαστές, εξωτερικοί συνεργάτες). Η συγκεκριμένη μεταβίβαση γίνεται αυστηρά και μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και ιδίως την ολοκλήρωση των αγορών που πραγματοποιείτε, την ικανοποίηση οποιασδήποτε επιθυμίας ή ανάγκης σας, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης. 

«Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Σας καλούμε να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην πολιτική λειτουργίας, απορρήτου και πολιτική cookies του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από την πρώτη στιγμή που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας αλλά και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Διαβάστε προσεκτικά το σύνολο των όρων πριν αποφασίσετε την αποδοχή ή μη αποδοχή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο check box που θα εμφανιστεί σε εσάς.

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

H συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εξαρτάται από τον σκοπό της χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σας ενημερώνουμε ρητώς, ευκρινώς και ειδικώς για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση, ώστε να κατανοήσετε και να γνωρίζετε με απόλυτη σαφήνεια για την συλλογή και διατήρηση αυτών. Αν διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Εμείς από την πλευρά μας ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση που ενώ διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο, συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει δοθέντος ότι σας έχουμε ενημερώσει εξ αρχής και ειδικώς για την ύπαρξη της πολιτικής απορρήτου που ακολουθούμε.

Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για την επιχείρησή μας, τα προϊόντα μας και εν γένει για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθαρά δηλαδή για ενημερωτικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και χωρίς να προβαίνετε σε χρήση κάποιας υπηρεσίας μας (π.χ παραγγελία, , δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, οποιαδήποτε επικοινωνία με εμάς) συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει στον διακομιστή μας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους και η συλλογή τους έχει ως σκοπό να προβάλλουμε τον ιστότοπό μας στον περιηγητή της συσκευής σας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια του. 

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: ημερομηνία, ώρα επίσκεψης και διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα, περιεχόμενο του ιστοτόπου που προσπέλασε ο επισκέπτης, URL μέσω του οποίου ο επισκέπτης οδηγήθηκε στον ιστότοπο, τη διεύθυνση IP και τον τομέα (domain) από τον οποίο έγινε πρόσβαση στον ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη (μέθοδος http, έκδοση http, κωδικός κατάστασης http, μήκος μεταφερόμενων δεδομένων).Ταυτόχρονα ενημερωθείτε για την πολιτική cookies που ακολουθούμε στο σχετικό τμήμα του ιστοτόπου μας, στους όρους χρήσης λειτουργίας μας.

Σε περίπτωση που προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό- προφίλ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή επιλέξετε την εγγραφή στο newsletter μας ή αιτηθείτε επικοινωνία μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας ή συμπληρώσετε τη δήλωση της υπαναχώρησης από σύμβαση ή ακυρώσετε την παραγγελία σας, τότε θα σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία (λ.χ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή της παραγγελίας σας ή η ενημέρωσή σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ενημερωτικό υλικό από την επιχείρησή μας) ή η σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας και στο ιστορικό των παραγγελιών σας ή η επίτευξη της επικοινωνίας σας μαζί μας και η ικανοποίηση των αιτημάτων σας, αντίστοιχα κατά περίπτωση. 

Ενδεικτικά, στην περίπτωση των παραγγελιών θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση κατοικίας σας (χώρα και περιοχή, τκ), τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων ή την τυχόν διεύθυνση χρέωσης, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία τιμολόγησης, email σας και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης αυτής και τον κωδικό ασφάλειας, με πλήρη γνώση σας και αφού ρητά παρέχετε την συγκατάθεση σας στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση αυτών, επιλέγοντας την ένδειξη ΄΄αποδέχομαι΄΄ στο σχετικό κείμενο που θα εμφανιστεί σε εσάς, κατά τη συγκεκριμένη συμπλήρωση. Στις περιπτώσεις που η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικών καρτών τα στοιχεία αυτών δεν αποθηκεύονται σε μέσα της εταιρίας μας και ουδεμία χρήση, συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση αυτών πραγματοποιείται εκ μέρους μας. Αυτά τα στοιχεία καταχωρούνται σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

Στην περίπτωση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε Κωδικό Εισόδου (e-mail ή username) καιΠροσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) ώστε να συνδέεστε και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας αλλά και όλων των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές σας, λαμβάνοντας παράλληλα ενημερωτικό υλικό σε περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter μας και απολαμβάνοντας μια σειρά από ωφέλειες και εκπτώσεις που παρέχουμε στα μέλη μας. 

ΔΕΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: α) οποιοδήποτε δεδομένο πιστωτικών – χρεωστικών καρτών και εν γένει στοιχεία που δίνετε στους παρόχους των υπηρεσιών πληρωμής, τα οποία πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμής και η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί β) ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς καθώς επίσης είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

Oι σκοποί της συλλογής και της επεξεργασίας τους σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας και ειδικότερα την ικανοποίηση των αιτημάτων σας όπως την επιτυχή ολοκλήρωση των παραγγελιών σας (αποστολή προϊόντων, ολοκλήρωση-πληρωμή αγορών, τιμολόγηση), την αλλαγή ή επιστροφή προϊόντων, τις εγγυήσεις, την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, την ολοκλήρωση της πληρωμής των προϊόντων, την ενημέρωσή σας από το newsletter μας σε περίπτωση που εγγραφείτε σε αυτό στο σχετικό τμήμα του ιστοτόπου μας ή έχετε αιτηθεί αυτό κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους σε περίπτωση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού (πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας, τυχόν εκπτώσεις) αλλά και την άσκηση συναφών μετασυμβατικών υποχρεώσεών μας (λ.χ αποκατάσταση ζημίας-βλάβης προϊόντος, εγγυήσεις κλπ).

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε πλήρως στις υποχρεώσεις της συμβατικής μας σχέσης, για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία όλες τις συναφείς εργασίες που σχετίζονται με αυτήν, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μας και την τυχόν επίλυση παραπόνων ή διευκρινίσεων, για τη διαχείριση του πελατολογίου μας, για την τυχόν υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για φορολογική χρήση (λόγοι τιμολόγησης και απόδειξης παροχής υπηρεσιών)και για σκοπούς ελέγχου των διαδικασιών της εταιρίας μας από δημόσιες υπηρεσίες και αρχές όταν μας ζητηθούν κατόπιν νόμιμης επιταγής.

Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και αν συναινείτε στην εγγραφή σας και στο newsletter μας τα ατομικά σας στοιχεία συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο για τον αναγκαίο και θεμιτό σκοπό της διατήρησης λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με την ενημέρωσή σας για το ιστορικό των παραγγελιών σας αλλά και την ενημέρωσή σας για προϊόντα και προσφορές μας από την επιχείρησή μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από το newsletter της εταιρίας μας, αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησής μας:support@valuebox.gr. Την ίδια διαδικασία ακολουθείτε για να διαγράψετε και τον προσωπικό σας λογαριασμό. 

Η επιχείρησή μας δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για κανέναν άλλον σκοπό πέρα από τους παραπάνω ρητούς, νόμιμους, κατάλληλους και συναφείς σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση των συμβατικών και μετασυμβατικών της υποχρεώσεων απέναντί σας. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα χρήσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων στα αρχεία μας είναι περιορισμένο και έγκειται μόνο στην εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, ανάλογα με τον σκοπό της χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εκ μέρους σας.

Στις περιπτώσεις των αγορών των προϊόντων μας έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την παροχή τους σε εμάς με κύριο στόχο την ανταπόκρισή μας στις κύριες και παρεπόμενες συμβατικές και μετασυμβατικές μας υποχρεώσεις. (λ.χ άσκηση αξιώσεων, αποκατάσταση βλάβης προϊόντων, εγγυήσεις κλπ). 

Στις περιπτώσεις της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στις περιπτώσεις εγγραφής σας στο newsletter της επιχείρησής μας, τα σχετικά προσωπικά σας στοιχεία, διατηρούνται και αποθηκεύονται στα αρχεία μας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε εσείς, αφού ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε από το ίδιο, αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Στην περίπτωση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρούμε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και το ιστορικό των παραγγελιών σας για όλο το χρονικό διάστημα που διατηρείτε αυτόν. Για τη διαγραφή του ενημερώστε μας ρητά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε στα ως άνω αιτήματα διαγραφών έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. 

Το VALUEBOX φροντίζει και εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης αλλά και για τη καταστροφή τους με κατάλληλο τρόπο μετά το πέρας αυτής. Εσείς φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για τη διατήρηση και φύλαξη των προσωπικών κωδικών πρόσβασής σας.

Διαγράφουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για τους συγκεκριμένους, νόμιμους και ρητούς σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή ακόμη και όταν αιτηθείτε τη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι σε εμάς. 

ΠΟΙΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εντός της επιχείρησης πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν ορισμένοι εργαζόμενοι μας αλλά και συνεργάτες μας. Η πρόσβαση είναι διαβαθμισμένη, ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντά τους και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας που έχουν αναλάβει.Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας, κοινώς της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων (λ.χ προμηθευτές προϊόντων, εξωτερικοί συνεργάτες).Σε αυτές τις περιπτώσεις οι προμηθευτές και οι τυχόν εν γένει εξωτερικοί συνεργάτες θα ενεργούν είτε ως υπεύθυνοι της επεξεργασίας, καθορίζοντας τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, είτε θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Και στις δύο περιπτώσεις, έχει εφαρμογή η παρούσα πολιτική απορρήτου. 

Στην περίπτωση των μεταφορικών εταιριών σας ενημερώνουμε ότι είναι αναγκαίο να ανατρέχετε στην πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουν οι ίδιες, ενώ εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την πολιτική αυτή και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σας. Εμείς παρέχουμε περιορισμένη πρόσβαση στις μεταφορικές εταιρίες σε συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αποστολής των προϊόντων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τκ, τηλέφωνο επικοινωνίας). 

Εκτός της επιχείρησής μας λοιπόν, διαβιβάζουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας στις εξής κατηγορίες παραληπτών :

·Σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς όπως πιστωτικά ιδρύματα, φοροτεχνικούς και νομικούς συμβούλους και παρόχους λοιπών υπηρεσιών, εφόσον αυτή η διαβίβαση απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών ή μετασυμβατικών υποχρεώσεών μας απέναντί σας. 

·Σε εθνικές ή διεθνείς ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται βάσει νόμου ή κανονισμού ή μετά από εντολή τους.

·Σε πελάτες ή/και συνεργάτες μας όταν απαιτείται για την επικοινωνία, τη διαχείριση των σχέσεων και την εκτέλεση των συναλλαγών που έχουν ζητηθεί.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται το απόρρητό τους. Ουδέποτε χρησιμοποιούμε τα ίδια για σκοπούς διάφορους από αυτούς που σας έχουμε ενημερώσει αλλά ούτε και παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτους, ιδιώτες ή εταιρίες. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να μεταβιβαστούν σε δημόσιους φορείς, σε αρχές επιβολής του νόμου και σε δικαστήρια αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υφίσταται νομική υποχρέωσή της επιχείρησής μας για την μεταβίβασή τους. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 

Ωστόσο, η επιχείρησή μαςδεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η ιστοσελίδα υποστεί αλλοίωση από τρίτους και εν γένει για κάθε συμβάν ανωτέρας βίας που δεν μπορούσε να προβλεφθεί από εμάς σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η επιχείρηση μας διαθέτει λογαριασμούς σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( π.χ Google +, το Facebook, το Instagram, το YouTube, το Linkedin κ.α.) αλλά είναι πιθανό και να εμφανίζεται σε τρίτους ιστότοπους. Η επιχείρηση μας ελέγχει τη νομιμότητα των συγκεκριμένων ιστοτόπων πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επαφής με αυτούς. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν μεταφέρεται και δεν αποκαλύπτεται χωρίς τη ρητή άδειά σας. Για την χρήση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους ιστότοπους η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς αποκλειστικά υπεύθυνος για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο κάθε διαδικτυακός τόπος. 

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε μέσου ,ανατρέχοντας στο ίδιο, καθώς αποκλειστικά αρμόδιο για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, είναι αυτό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται η επιχείρησή μας αλλά και για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με εμάς στο email: support@valuebox.gr 

Τα δικαιώματά αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα εξής:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Θέλω να ενημερωθώ για τη τήρηση των δεδομένων μου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: Θέλω να διορθώσω τα τηρούμενα προσωπικά μου δεδομένα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ: Θέλω να διαγραφούν τα προσωπικά μου δεδομένα από τα αρχεία, ανακαλώντας τη συγκατάθεση που μας έχετε παρέχει ανά πάσα χρονική στιγμή. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ: Δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μου δεδομένα για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θέλω τα προσωπικά μου δεδομένα να επεξεργάζονται για έναν και μόνο συγκεκριμένο σκοπό

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ: Θέλω τα προσωπικά μου δεδομένα να μεταβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Το ValueBox σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει να ασκήσετε αυτά κατά περίπτωση. Μπορείτε να απευθύνετε σε εμάς εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο:support@valuebox.gr. οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα, παράπονο σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα απαντήσουμε αναλυτικά στο αίτημά σας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοσή του σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση αν αισθάνεσθε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε εγγράφως το παράπονό σας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).